SP 3 Słupca

Zapraszamy do szkoły

SP 3 Słupca


Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza

62-400 Słupca, ul. Kopernika 13

tel./fax +48 63 275 15 31

e-mail: sp3slupca@sp3slupca.pl

Strona  oddziałów gimnazjalnych


 

Międzynarodowy
Konkurs Informatyczny Bóbr

Poczta, OneDrive,
zeszyty elektroniczne

Platforma
dla Konkursu Bóbr

Dziennik
elekrtroniczny

Kalendarz SP3-Gim.
2017-2018

Kalendarz  SP3
2017-2018

obowiązuje od 11.09.2017

Plan obchodów
Dnia Edukacji Narodowehj

Plan lekcji 2017 - 2018

Cyberbezpieczeństwo
list MEN