SP 3 Słupca

Zapraszamy do szkoły

SP 3 Słupca

Harmonogram zajęć w ferie w SP3

Program zajęć


Zgoda na udział
w zajęciach
Program zajęć sportowych
w czasie ferii
      Pomoc dla szkoły -
1% podatku na rzecz szkoły
Roboty w SP3
Cyfrowobezpieczni pl Film dla rodziców

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza

62-400 Słupca, ul. Kopernika 13

tel./fax +48 63 275 15 31

e-mail: sp3slupca@sp3slupca.pl

Strona  oddziałów gimnazjalnych


 

Międzynarodowy
Konkurs Informatyczny Bóbr

Poczta, OneDrive,
zeszyty elektroniczne

Platforma
dla Konkursu Bóbr

Dziennik
elekrtroniczny

Kalendarz SP3-Gim.
2017-2018

Kalendarz  SP3
2017-2018


22.03.2018

obowiązuje od 02.01.2018

Dyżur konsultacyjny nauczycieli

Plan lekcji 2017 - 2018

Cyberbezpieczeństwo
list MEN

W naszej szkole był realizowany bezpłatny projektu pt.:
„W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze

realizowanego przez Stowarzyszenie:
na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych "Ratujmy Życie" w Słupcy
.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu Powiatu Słupeckiego.