Certyfikat Szkoły Przyjaznej Niewidomym

Certyfikat uczestnictwa w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020

Certyfikat Szkoły w Chmurze Microsoft – 22 maja 2018r.

Certyfikat Szkoły Łowców Talentów w roku szkolnym 2013/2014

Certyfikat 2.0 w programie Szkoła z Klasą 2.0

Certyfikat Szkoły w Ruchu w roku szklonym 2013/2014

Certyfikat Szkoły Uczącej Myślenia

Certyfikat 2.0 – tytuł Szkoła z klasą 2.0

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w akcji bezpieczne wakacje  – 2012r.

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji – 2012r.

Dyplom za udział w programie “Szkoła z klasą 2.0” – 2011r.

“Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej” – 2008r.

Dyplom dla uczestników pilotażu

“Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”

w ramach programu: Szkoła ucząca się

Szkoła Demokratycznego  Dialogu

18 listopada 2007r. otrzymaliśmy Dyplom uczestników projektu
Szkoła Demokratycznego Dialogu

Otwarta Szkoła 2005

W roku 2005 zostaliśmy wpisani na listę szkół wspierających wdrażanie  nowoczesnych technologii.
Nasza szkoła przystąpiła do programów:

“Edukacja z Internetem TP” oraz “Partnerstwo dla Przyszłości”

Szkoła Promująca Zdrowie

W dniu 07.03.2005r. zostaliśmy wpisani na listę
Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Szkoła z klasą

Nasza szkoła brała udział w I edycji Szkoły z Klasą
w roku szkolnym 2002/2003