W tej części naszego szkolnego serwisu możecie Państwo zapoznać się ze składem Rady Rodziców i ważnymi komunikatami skierowanymi do społeczności rodziców naszej szkoły.

Informacje dla rodziców

Dotyczące wpłaty składki na rzecz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020-2021

  1. Ustalona przez Radę Rodziców wysokość składki w roku szkolnym 2020-2021 wynosi 50 zł .
  2. Jeżeli rodzic ma w naszej szkole więcej dzieci, dzieli kwotę 50 zł na poszczególne klasy, do których uczęszczają dzieci.
  3. Wpłaty składki przyjmowane są przez wychowawców klas.
  4. Pieniądze wracają do uczniów w postaci nagród za konkursy, materiałów zakupionych  w związku  organizacją uroczystości, zawodów i konkursów szkolnych, napoi i poczęstunku dla uczniów z okazji obchodów Dnia Dziecka).
  5. Kwota, która wpływa na rzecz Rady Rodziców wykorzystywana jest:
  • 40% dla klasy
  • 60% dla Rady Rodziców