Zapraszamy do pobrania wybranych dokumentów udostępnionych przez naszą szkołę. Dokumenty są przygotowane do pobrania w formacie PDF. Do przeglądania tego typu plików potrzebny jest program Acrobat Reader, który można pobrać z tego miejsca.

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2021 – 2022

Deklaracja zapisania dziecka do świetlicy szkolnej 2021-2022

Kalendarz szkolny 2021-2022

Wykaz podręczników szkolnych 2021-2022

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

NNW dla SP – oferta_2021-2022 – Jeśli chcesz ubezpieczyć dziecko w firmie NAU, kliknij w link – ubezpieczenia.nau.pl

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2020 – 2021

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę w SP3 w Słupcy

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2020-2021

Szkolny zestaw programów nauczania 2020-2021

Kalendarz szkolny 2020-2021

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

NNW dzieci i młodzieży – Jeśli chcesz ubezpieczyć dziecko w firmie NAU, kliknij w link – ubezpieczenia.nau.pl

Rekrutacja 2021-2022

Zarządzenie Burmistrza

Obwód szkoły

Regulamin Rekrutacji Uczniów SP3

Informacje o naborze do SP3 w Słupcy

Rekrutacja 2021-2022 – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Zał nr 1 – zgłoszenieo dziecka

Zał nr 3- deklaracja

Zał nr 6 – oświadczenie rodziców o zamieszkaniu

Zał nr 9 – informacja o zapisaniu dziecka

Zał nr 11 – klauzula informacyjna

Rekrutacja 2021-2022 – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Zał nr 2 – wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Zał nr 3- deklaracja

Zał nr 5- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola

Zał nr 6 – oświadczenie rodziców o zamieszkaniu

Zał nr 7 – oświadczenie o zamieszkaniu i zameldowaniu

Zał nr 8 – potwierdzenie woli przyjęcia

Zał nr 11 – klauzula informacyjna

Nauczanie zdalne, ogłoszenia i komunikaty

Dyżury psychologa i pedagoga

Procedura bezpieczeństwa w SP3 w okresie pandemii

Deklaracja uczestnictwa dziecka z klas I – III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

Deklaracja uczestnictwa dziecka z klas IV – VIII w konsultacjach

Załącznik 1c udział w zaj. rewalidacyjnych

Załącznik 3 mycie rąk

Załącznik 4 dezynfekcja rąk

Załącznik 5 zdejmowanie rękawic

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2019 – 2020

Wykaz podręczników 2019 – 2020

Kalendarz szkolny SP3 na 2019-2020

Dyżury nauczycieli i wywiadówki 2019-2020.

Bezpieczeństwo_kompendium

Egzamin ósmoklasisty 2020 – aktualizacje

E8 Informacja AKTUALIZACJA

E8 EG EM Harmonogram AKTUALIZACJA

Wytyczne dot egzaminu dla rodziców i uczniów

 

Rekrutacja 2020-2021

Regulamin Rekrutacji do SP3 2020-2021

Obwód szkoły

Rekrutacja 2020-2021 – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Inf dla rodziców dzieci z obwodu

Zgłoszenie dziecka z obwodu

Deklaracja rodzica

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu

Informacja o zapisaniu dziecka do innej szkoły

Rekrutacja 2020-2021 – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Inf dla rodziców dzieci spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Potwierdzenie woli przyjęcia

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu i zameldowaniu

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu dziecka do przedszkola

Deklaracja rodzica

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2018 – 2019

Statut SP3 Słupca

Program wychowawczo – profilaktyczny

Program wychowawczy szkoły na lata 2013 – 2018

Cele programu wychowawczego szkoły

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym – 2018 – 2019

Szkolny wykaz programów nauczania 2018 – 2019

Kalendarz dni wolnych, świąt i wywiadówek 2018 – 2019

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika UONET+

Dyżury konsultacyjne nauczycieli 2017 – 2018

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Publiczna sieć szkół w Gminie Miejskiej Słupca

Uchwała planu sieci publicznych szkół. podstawowych

Rekrutacja 2019 – 2020

Informacja dla rodziców

Deklaracja rodzica

Informacja o zapisaniu dziecka do innej szkoły

Potwierdzenie woli przyjęcia

Wniosek o przyjęcie 6 latka

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Zgłoszenie dziecka z obwodu

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu dziecka do przedszkola

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu i zameldowaniu

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa  2019 – 2020

NNW dziec szkoła-podstawowe

Instrukcja zakupu ubezpieczenia NAU NNW