Zapraszamy do pobrania wybranych dokumentów udostępnionych przez naszą szkołę. Dokumenty są przygotowane do pobrania w formacie PDF. Do przeglądania tego typu plików potrzebny jest program Acrobat Reader, który można pobrać z tego miejsca.

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2017 – 2018

Statut szkoły – od 20.11.2017

Program wychowawczo – profilaktyczny

Program wychowawczy szkoły na lata 2013 – 2018

Cele programu wychowawczego szkoły

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym – 2017 – 2018

Szkolny wykaz programów nauczania 2017 – 2018

Kalendarz dni wolnych, świąt i wywiadówek 2017 – 2018 SP3

Kalendarz dni wolnych, świąt i wywiadówek 2017 – 2018 SP3-Gim

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika UONET+

Dyżury konsultacyjne nauczycieli 2017 – 2018

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Rekrutacja 2017 – 2018

Rekrutacja 2018 – 2019 – informacja

Informacja o innym obwodzie

Informacja że dziecko zostaje w przedszkolu

Wniosek o przyjęcie 6 latka

Wzory oświadczeń rodziców

Załącznik 1 – wniosek spoza obwodu

Załącznik 2 – zgłoszenie dziecka z obwodu

Załącznik 3 – deklaracja rodzica opiekuna

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.

Informacja dla rodziców

Moduł ubezpieczeniowy

Likwidacja szkody

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2017 – 2018