Zapraszamy do pobrania wybranych dokumentów udostępnionych przez naszą szkołę. Dokumenty są przygotowane do pobrania w formacie PDF. Do przeglądania tego typu plików potrzebny jest program Acrobat Reader, który można pobrać z tego miejsca.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2019 – 2020

Wykaz podręczników 2019 – 2020

Kalendarz szkolny SP3 na 2019-2020

Dyżury nauczycieli i wywiadówki 2019-2020.

Bezpieczeństwo_kompendium

Egzamin ósmoklasisty 2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 2019_2020

Informacje o przebiegu egzaminu w naszej szkole

Rekrutacja 2020-2021

Regulamin Rekrutacji do SP3 2020-2021

Obwód szkoły

Rekrutacja 2020-2021 – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

Inf dla rodziców dzieci z obwodu

Zgłoszenie dziecka z obwodu

Deklaracja rodzica

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu

Informacja o zapisaniu dziecka do innej szkoły

Rekrutacja 2020-2021 – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

Inf dla rodziców dzieci spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Potwierdzenie woli przyjęcia

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu i zameldowaniu

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu dziecka do przedszkola

Deklaracja rodzica

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2018 – 2019

Statut SP3 Słupca

Program wychowawczo – profilaktyczny

Program wychowawczy szkoły na lata 2013 – 2018

Cele programu wychowawczego szkoły

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym – 2018 – 2019

Szkolny wykaz programów nauczania 2018 – 2019

Kalendarz dni wolnych, świąt i wywiadówek 2018 – 2019

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika UONET+

Dyżury konsultacyjne nauczycieli 2017 – 2018

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Publiczna sieć szkół w Gminie Miejskiej Słupca

Uchwała planu sieci publicznych szkół. podstawowych

Rekrutacja 2019 – 2020

Informacja dla rodziców

Deklaracja rodzica

Informacja o zapisaniu dziecka do innej szkoły

Potwierdzenie woli przyjęcia

Wniosek o przyjęcie 6 latka

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

Zgłoszenie dziecka z obwodu

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu dziecka do przedszkola

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu i zameldowaniu

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa  2019 – 2020

NNW dziec szkoła-podstawowe

Instrukcja zakupu ubezpieczenia NAU NNW