Samorząd Uczniowski klas I – III (2020-2021)

  • Opiekun – Marta Kryślak, Joanna Ptasińska, Anna Jarolewska, Monika Pilarczyk

Samorząd Uczniowski klas IV – VIII (2020-2021)

Opiekunowie:

  • Monika Synowiec
  • Krystian Bartczak

Skład zarządu samorządu klas IV – VIII

PRZEWODNICZĄCY – Marcel Makowski klasa 8b
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Bartosz Jóźwiak klasa 7f
SEKRETARZ – Klaudiusz Olkiewicz klasa 8a i Nikodem Jakubczyk klasa 5b