Zapraszamy do zapoznania się z listą kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych realizowanych w naszej szkole.

Koła zainteresowań, zajęcia wspomagające i wspierające rozwój uczniów w roku szkolnym 2017 – 2018