WIDOK GÓR ZE STEPÓW KOZŁOWA
“Gdzie orły dróg nie wiedzą, kończy się chmur jazda,
Minąłem grom drzemiący w kolebce z obłoków,
Aż tam, gdzie nad mój turban była tylko gwiazda.
To Czatyrdah!”

TO LUBIĘ
“Spójrzyj, Marylo, gdzie się kończą gaje,
W prawo łóz gęsty zarostek,
W lewo się piękna dolina podaje,
Przodem rzeczułka i mostek.”

ŚWITEŹ
“Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie,
Do Płużyn ciemnego boru
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,
Byś się przypatrzył jezioru
Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,
W wielkiego kształcie obwodu,
Gęstą po bokach puszczą oczerniona,
A gładka jak szyba lodu.”

ŚWITEZIANKA
“Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie
A w sercu lisie zamiary.”

STEPY AKERMAŃSKIE
“W takiej ciszy – tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła.”

STEPY AKERMAŃSKIE
“Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.”

ROMANTYCZNOŚĆ
“Czucie i wiara silniej mówi do mnie
niż mędrca szkiełko i oko.”

“Miej serce i patrzaj w serce”

PRZYJACIELE
“Powiedział mi – rzekł Mieszek – przysłowie niedźwiedzie:
Że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”
“Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie;”

POWRÓT TATY
“Tato nie wraca; ranki i wieczory
We łzach go czekam i trwodze;”

POLAŁY SIĘ ŁZY…
“Polały się łzy me czyste, rzęsiste,
Na me dzieciństwo sielskie, anielskie
Na moją młodość górną i durną,
Na mój wiek męski, wiek klęski;
Polały się łzy me czyste, rzęsiste…”

PIES I WILK
“Lepszy w wolności kęsek lada jaki
Niźli w niewoli przysmaki.”

PANI TWARDOWSKA
“Jedzą, piją, lulki palą,
Tańce, hulanka, swawola;
Ledwie karczmy nie rozwalą,
Cha cha, chi chi, hejza, hola!”
“Pan każe, sługa musi.”

BURZA
“Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie
I pomyślił: szczęśliwy, kto siły postrada,
Albo modlić się umie, lub ma z kim się żegnać.”

“Każdy nowy dzień jest kwiatem
Który zakwita w naszych rękach
Tam gdzie się kocha, nigdy nie zapada noc.
Serce to cząstka człowieka,
Które tęskni, kocha i czeka.”

ODA DO MŁODOŚCI
“Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,
Ten młody zdusi Centaury,
Piekłu ofiarę wydrze,
Do nieba pójdzie po laury.”
“Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy;
Młodości! dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
W rajską dziedzinę ułudy:”
“Młodości! ty nad poziomy
Wylatuj”
“Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;
Łam, czego rozum nie złamie:
Młodości! orla twych lotów potęga,
Jako piorun twoje ramię.”

NIEPEWNOŚĆ
“Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?”

NAD WODĄ WIELKĄ I CZYSTĄ
“Skałom trzeba stać i grozić,
Obłokom deszcze przewozić,
Błyskawicom grzmieć i ginąć,
Mnie płynąć, płynąć i płynąć

LILIJE
“Zbrodnia to niesłychana,
Pani zabija pana;”

KONRAD WALLENROD
“Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu
Nie masz równego na ziemi, oprócz wyrazu – ojczyzna.”

“Jam miłość, szczęście, jam niebo za młodu
Umiał poświęcić dla sprawy narodu”

“O wieści gminna! ty arko przymierza
Między dawnymi i młodszymi laty:
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty”

DZIADY
“Znali się z sobą niedługo, lecz wiele.”

“Nasz naród jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa;
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi,
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.”

“Patrz! – ha! – to dziecię uszło – rośnie – to obrońca!
Wskrzesiciel narodu,
Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery.”

“Krzyż ma długie, na całą Europę ramiona,
Z trzech wyschłych ludów, jak z trzech twardych drzew ukuty. –
Już wleką; już mój Naród na tronie pokuty -“
“Zemsta, zemsta, zemsta na wroga,
Z Bogiem, a choćby mimo Boga”
“O, luba zginąłem w niebie,
Kiedym raz pierwszy pocałował ciebie!”
“Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto!
postaci twej zazdroszczą anieli
a duszę gorszą masz… gorszą niżeli…”

“Ciemno wszędzie, głucho wszędzie
Co to będzie, co to będzie.”

“Kto nie był ani razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże.”
“Kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie.”

“Polska Chrystusem narodów”

“Samotność mędrców mistrzyni.”