ZAOSIE koło NOWOGRÓDKA
Miejsce narodzin wieszcza ( 24 XII 1798 )

WILNO ( 1815 – 19 )
Studiował na Uniwersytecie Wileńskim, tu również współzałożył Towarzystwo Filomatów.

KOWNO, WILNO (1819 – 24)
Nauczał w szkole powiatowej, tu powstała “Oda do młodości” , II i IV część “Dziadów” , “Grażyna”. Po aresztowaniu otrzymuje nakaz natychmiastowego opuszczenia Wilna.

PETERSBURG, ODESSA, KRYM, MOSKWA (1824 – 29)
Przymusowy pobyt w Rosji, tu spotkał A.Puszkina, napisał “Konrada Wallenroda”, “Sonety krymskie”,

BERLIN, RZYM, PARYŻ (1829 – 31)
Podróż wieszcza po Europie. W jej trakcie dowiaduje się o wybuchu Powstania Listopadowego.

WIELKOPOLSKA, ŚMIEŁÓW (1831 – 32)
Nieudana próba przedstawia się przez rzekę Prosnę do powstańców.

DREZNO (1832)
Tu powstaje III część “Dziadów”

PARYŻ, LOZANNA (1832 – 48)
Założył rodzinę, prowadził wykłady z literatury słowiańskiej, redagował czasopismo “Pielgrzym Polski”, wydał dzieło oraz ” Księgi narodu polskiego”, “Księgi pielgrzymstwa polskiego”, “Pan Tadeusz”. W Lozannie objął katedrę literatury łacińskiej. Po kilku miesiącach wraca do Paryża, gdzie wykłada w College de France.

RZYM (1848)
Aktywnie włączył się wydarzenia Wiosny Ludów. Założył legion polski zwany Legionem Mickiewicza.

PARYŻ (1849 – 55)
Po powrocie redagował czasopismo “Trybuna Ludu”pracował w Bibliotece Arsenału.

KONSTANTYNOPOL (1855)
Przybył tu w celu utworzenia oddziałów polskich mających walczyć przeciw Rosji. Zmarł nagle 26 XI 1855.

PARYŻ (1856)
Zwłoki Mickiewicza uroczyście pochowano na polskim cmentarzu w Montmorency pod Paryżem.

KRAKÓW (1890)
Prochy wieszcza zostały sprowadzone do kraju i złożone na Wawelu.