Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniższy formularz stanowi szybką deklarację zapisu dziecka na świetlicę.

Tu jest link  – Formularz zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Niezależnie od wypełnionego formularza do sekretariatu szkoły należy dostarczyć kartę zgłoszenia dziecka na świetlicę. Można ją pobrać z tego miejsca lub przyjść do szkoły i wypełnić w sekretariacie:

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę w SP3 w Słupcy