Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty:

Operon informator dla rodziców

Informator o egzaminie ósmoklasisty

CKE – informacja o egzaminie ósmoklasisty

CKE – harmonogram egzaminu ósmoklasisty

CKE – informacja o dostosowaniach

CKE – informacje o przyborach