12 listopada 2018 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – Ministerstwo Edukacji Narodowej