Zakończenie roku szkolnego

W dniu 25 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021.Na hali sportowej odbywały się krótkie spotkania poszczególnych grup wiekowych, podczas których pani dyrektor podziękowała wszystkim – uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom – za wspólne starania i pracę w zakończonym dziś roku szkolnym. Złożyła też życzenia udanych, bezpiecznych wakacji, dobrego, aktywnego wypoczynku. Wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień dla uczniów z poszczególnych klas odbyło się w salach lekcyjnych podczas spotkań uczniów z wychowawcami. Na hali odbyły się jeszcze dwa ważne wydarzenia – uroczystość zakończenia pierwszego etapu edukacyjnego przez trzecioklasistów i pożegnanie absolwentów szkoły – uczniów klas VIII. Uroczystość pożegnania absolwentów uświetnili swą obecnością zaproszeni goście – pan wiceburmistrz Jacek Szczap, kierownik Wydziału Sportu i Oświaty pan Mariusz Król, radna Rady Miejskiej pani Elżbieta Kapturska, zastępca przewodniczącej Rady Rodziców pani Izabela Piątek oraz Rodzice wyróżnionych uczniów. Przedstawiciele klas VII odczytali list pożegnalny do starszych o rok koleżanek i kolegów, serdeczne słowa pożegnania skierowała do Absolwentów i ich Rodziców pani dyrektor, po czym Ósmoklasiści wręczyli na jej ręce pamiątkowe tablo każdej z trzech ósmych klas. Malwina Majchrzak – uczennica klasy VIIIa odczytała list pożegnalny od ósmoklasistów skierowany do całej społeczności szkolnej. Następnie przystąpiono do części poświęconej nagradzaniu uczniów za ich osiągnięcia w nauce. Pani dyrektor podkreśliła, że Gmina Miejska Słupca od wielu lat nagradza uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce co jednocześnie działa motywująco na innych. W tym roku po raz pierwszy ustalono i przyznano Nagrodę dla Najlepszego Absolwenta, ufundowaną dla ucznia o najwyższej średniej ocen w każdym roku nauki w klasach IV – VIII, wzorowym zachowaniu, biorącego udział w konkursach. Otrzymała ją uczennica klasy VIIIa Malwina Majchrzak. Warto nadmienić, że Malwina otrzymała także dyplom za 100% frekwencję- przez wszystkie 8 lat nauki w szkole Malwina nie opuściła ani jednego dnia nauki w szkole! Gratulacje dla Malwiny! Prestiżową Nagrodę Omnibusa dla wszechstronnego ucznia wręczono Mateuszowi Chwacińskiemu z klasy VIII b. Pan Burmistrz Jacek Szczap pogratulował absolwentom ukończenia szkoły podstawowej, złożył im serdeczne życzenia a następnie przystąpił do wręczania nagród dla ósmoklasistów i wyróżnionych uczniów klas IV – VII. Na uroczystość zaproszono też rodziców wyróżnionych uczniów, którym pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne.

Oto zestawienie wszystkich nagrodzonych uczniów:

Nagroda dla Najlepszego Absolwenta – Majchrzak Malwina kl. 8a

Nagroda Omnibusa – Chwaciński Mateusz kl. VIIIc

Stypendium Gminy Miejskiej Słupca otrzymali następujący uczniowie:

 • Na poziomie klas IV – Nadia Kubacka z kl. 4e,
 • Na poziomie klas V – Kaczorowski Jakub kl. Vb
 • Na poziomie klas VI – Filipczak Malwina z klasy 6d
 • Na poziomie klas VII – Kujawa Zuzanna z kl. 7b
 • Na poziomie klas VIII – Mateusz Sąsiadek z kl. 8a

Nagrodę Burmistrza Miasta Słupcy otrzymali następujący uczniowie:

 • Klasy IV – Janaszak Karina kl. IVe
 • Klasy V – Staśkiewicz Wiktoria kl. Vb
 • Klasy VI – Sąsiadek Anna kl. VIb
 • Klasy VII – Gorzkowski Hubert kl. VII f
 • Klasy VIII – Rubajczyk Paulina, kl. VIIIa

Nagrodę Dyrektora otrzymali następujący uczniowie:

 • Klasy IV – Turz Bartosz kl. IVc, Heidrych Kacper kl. IVd, Skarbińska Maja kl. IVe
 • Klasy V – Kanafa Nikola i Kujawa Adam  – oboje z klasy Vb
 • Klasy VI – Piasecka Zuzanna kl. Via
 • Klasy VII – Pietrowicz Marcel kl. Vb
 • Klasy VIII – Nowakowski Natan, kl. VIIIb

Po tej części przystąpiono do wręczania świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz pamiątkowej sesji fotograficznej. Następnie pani dyrektor podziękowała pani Izabeli Piątek – Mamie, która przez 9 lat aktywnie działała w szkolnej Radzie Rodziców, wspierając swym zaangażowaniem wiele cennych przedsięwzięć i akcji podejmowanych w szkole. Podkreśliła niezawodność pani Izabeli, gotowość niesienia pomocy wychowawcom w ich działaniach integrujących klasę. Wszyscy zebrani nagrodzili panią Izę Piątek gromkimi brawami. Niespodziankę dla wszystkich przygotowali Radni Miasta Słupca, którzy ufundowali dla biblioteki szkolnej zestaw książek – powieści dla młodzieży. Prezent ten wręczyła pani Elżbieta Kapturska a pani dyrektor podziękowała serdecznie i zachęciła uczniów do zapoznania się
z nowościami czytelniczymi. Następnie podziękowała zaproszonym gościom za przybycie na uroczystość, życzyła wszystkim udanych, zdrowych i bezpiecznych wakacji i jeszcze raz przypomniała, że 02 czerwca CKE ogłasza wyniki egzaminu ósmoklasisty zaś zaświadczenia wydawane będą 09. lipca br.

Zapraszamy do galerii zdjęć z zakończenia roku szkolnego 2020-2021