Wypoczęci, z wakacyjną opalenizną, pełni wrażeń i energii do pracy powróciliśmy do szkoły. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się tradycyjnie na hali sportowej – dla klas II – VIII o godzinnie 8.30 a dla klas I – o godz. 10.00. Pierwszą część rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i wspólny śpiew hymnu państwowego a następnie odgłos syren alarmowych przypomniał wszystkim o 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pani dyrektor w kilku słowach podkreśliła jak wielu Polaków oddało życie na wszystkich frontach tej najstraszniejszej wojny XX wieku i jak ważnym dla każdego człowieka jest pokój, prawo do życia w wolnej, niepodległej Ojczyźnie. W Następnie powitała gości przybyłych na inaugurację roku szkolnego – pana Burmistrza Michała Pyrzyka, Kierownika Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta – pana Mariusza Króla, rodziców, nauczycieli i uczniów. Zapoznała wszystkich z ofertą edukacyjno – opiekuńczo – wychowawczą a także ze zmianami wynikającymi z prac remontowych w czasie wakacji. Podziękowała panu Burmistrzowi za przekazanie środków na remont łazienek na I piętrze oraz na remont pomieszczeń administracyjnych w celu pozyskania nowej izby lekcyjnej dla oddziałów integracyjnych. Podczas wakacji wymieniono także podłogę i drzwi na korytarzu pierwszego piętra, przeprowadzono remont jadalni i zaplecza kuchennego, odnowiono gabinety psychologa i pedagoga szkolnego. W tym roku szkolnym do Trójki uczęszczać będzie 756 uczniów, którzy będą się uczyć w 36 oddziałach, w tym w 6 integracyjnych, 4 sportowych. W czasie wakacji do szkoły przybyło 11 uczniów z innych szkół z Polski i zagranicy. Pani dyrektor poprosiła aby wszyscy – uczniowie i nauczyciele – przyjęli ich serdecznie i otoczyli wsparciem. Następnie głos zabrał pan Michał Pyrzyk – burmistrz Słupcy, który złożył wszystkim serdeczne życzenia na nowy rok szkolny, powiadomił też o nieodległym terminie oddania do użytku publicznego basenu pływackiego, co zapewne stworzy możliwość poszerzenia oferty zajęć sportowych dla uczniów naszej szkoły. Wyjaśnił też, że utrudnienia komunikacyjne wynikłe wskutek remontu ulicy Sikorskiego docelowo poprawią infrastrukturę miasta i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pani wicedyrektor Beata Marszałkowska zapoznała wszystkich z przydziałem wychowawców i sal lekcyjnych i zachęciła do korzystania ze szkolnej strony internetowej jako źródła informacji o wydarzeniach szkolnych. Po tych komunikatach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczystość inauguracji roku szkolnego dla pierwszoklasistów. Przybyło na nią bardzo liczne grono rodziców, którzy towarzyszyli swym dzieciom w ważnym wydarzeniu życiowym. W uroczystości brał udział pan wiceburmistrz Jacek Szczap jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę. Po części oficjalnej ze sztandarem i hymnem państwowym pan wiceburmistrz złożył dzieciom serdeczne życzenia związane z nowym etapem ich życia, serdeczne słowa skierował również ku rodzicom i ku gronu pedagogicznemu.  Następnie pani dyrektor przedstawiła rodzicom i uczniom ofertę edukacyjną szkoły, zachęciła do korzystania ze świetlicy szkolnej, przekazała informację o możliwości wykupienia obiadów w ZAZ (tegoroczna cena – 7zł.). Następnie pani wicedyrektor Lidia Drop poinformowała, że na poziomie  klas I utworzono 5 oddziałów, w tym jeden integracyjny. Następnie odczytała skład osobowy pięciu zespołów uczniowskich – klasa Ia to oddział integracyjny, którego wychowawcę zawsze wyznacza dyrektor. W odniesieniu do pozostałych czterech oddziałów dzieci losowały kartkę z nazwiskiem wychowawcy i literką  – b,c,d lub e. Gdy już stało się jasne kto z kim trafił do jednej klasy i która pani będzie wychowawczynią, rozpoczęła się sesja fotograficzna. Pani dyrektor ogłosiła rok szkolny 2019 – 2020 za rozpoczęty i uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami powędrowali do klas. Szczęśliwego nowego roku!!!