Deklaracje korzystania z basenu na krytej pływali w Słupcy

  1. Proszę otworzyć poniższy dokument.
  2. Wybrać link klasy do, której chodzi Państwa dziecko.
  3. Wypełnić deklarację korzystania z basenu na krytej pływalni w Słupcy i wysłać ją.

 

Deklaracje korzystania z basenu w roku szkolnym 2020-2021