Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy uprzejmie informuje, że wznowiona zostaje realizacja konkursu „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, zawieszonego z dniem 26.03.2020r. z powodu sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 i podjętymi w tym celu licznymi działaniami zapobiegającymi jego rozprzestrzenianiu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz.U. 2020 poz.491 z póź. zm).

W związku z powyższym aneksem wprowadzone zostały zmiany w regulaminie konkursu dotyczące terminów przeprowadzenia wszystkich etapów, sposobu przesyłania prac oraz grupy uczniów, do których został skierowany.

Załączniki:

Aneks uzupełniony do REGULAMINU

Zgoda opiekuna