Informuję, że 24 kwietnia 2019r. uczniowie przychodzą do Szkoły zgodnie z planem lekcji.

Przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Giszter Łodziewska zaprasza członków Rady Rodziców na zebranie, które odbędzie się w dn. 07. maja 2019r. o godz. 18.00

Spotkania rodziców z nauczycielami odbędą się w maju w następujących terminach:

  • Dla oddziałów gimnazjum – w dniu 08. maja 2019r.

Dla oddziałów szkoły podstawowej:

  • 08 maja – zebrania dla klas I – III
  • 09 maja  – zebrania dla klas IV  – VIII