Poniżej grafik konsultacji zdalnych nauczycieli i Świetlicy szkolnej.

Terminy konsultacji nauczycieli w SP3

Praca zdalna świetlicy w SP3