Szanowni Rodzice!

Proszę zapoznać się z tegoroczną organizacją Dnia Edukacji Narodowej. Środa, 14.października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych tzn., że w tym dniu uczniowie nie mają lekcji a świetlica szkolna zapewnia dla uczniów zajęcia opiekuńcze w godzinach 6.30 – 17.00. W tym dniu nie ma w szkole obiadu. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie klas I, dla których organizowana jest uroczystość Ślubowania Pierwszoklasisty. Odbywać się ona będzie według poniższego harmonogramu:

  • Godz. 8.00 – klasa 1a
  • Godz. 8.45 – klasa 1b
  • Godz. 9.30 – klasa 1c
  •  Godz. 10.15 – klasa 1d

Pierwszoklasiści wraz z jednym Rodzicem przychodzą do szkoły na wskazaną godzinę i po zakończeniu Ślubowania wracają z Rodzicami do domu.

Dyżur nauczycielski dla rodziców w dniu 15 października odbędzie się zdalnie w aplikacji Teams w godzinach 17.00-18.00. Jest też możliwość konsultacji indywidualnej w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

Nauczyciele w tym dniu uczestniczą w szkoleniach WDN wg harmonogramu poszczególnych zespołów nauczycielskich.