Biblioteka szkolna jak co roku i tym razem zaprosiła całą społeczność szkolną do obchodów „Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania”. Bibliotekarze przygotowali materiały dydaktyczne, dzięki którym nauczyciele mogli przeprowadzić zajęcia czytelnicze w klasach.

Dzięki takim zajęciom dorośli i dzieci odbywają wspólną wędrówkę po świecie książki, rozwijając swoją ciekawość świata. Głośne czytanie ma wieloletnią tradycję, w Polsce – zostało ustanowione z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001r. Dzień ten dał nam możliwość przeprowadzenia szkolnej akcji czytelniczej, w której najważniejszymi osobami są dzieci.

W ramach organizacji zajęć, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, przeczytali swoim wychowankom bajkę, natomiast starsi uczniowie przeczytali tekst sami, mając przy tym okazję do zorganizowania inscenizacji, z podziałem na role. Prowadzący zajęcia przeprowadzili z uczniami aktywne pogadanki, dotyczące problematyki ujętej w czytanych tekstach. Wątki ukryte w bajkach dotykały wciąż obecnych sytuacji problemowych, zdarzających się w okresie dorastania: czyli walka z nieśmiałością, niepowodzenia w szkole, czy starania o akceptacje w grupie. Uczestnicy aktywnie wzięli udział w głośnej dyskusji, dzieląc się swoją opinią na forum klasy. Rozmowę zamykał konkurs plastyczny pt. „Co kryje się w bajce?”, mający na celu przeniesienie na papier wniosków z bajki czy dyskusji, według interpretacji autora.

Zajęcia czytelnicze przypominają wszystkim, jak ważną rolę ukrywa hasło „głośne czytanie”, poprzez integracje grupy oraz rozmowę. Nie zapominajmy, że czytanie także ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole. Uwrażliwienie na zrozumienie innych, czy kształtowanie empatii, to wciąż podstawy silnego charakteru… Dlatego nie zapominajmy czytać 🙂

Ten dzień jest także dobrą okazją do częściowego zaprezentowania bogactwa i różnorodności działalności biblioteki. Jak i przypomnienia, że biblioteka posiada opowiadania, powieści, bajki, baśnie, atlasy, poradniki, książki podróżnicze … każdy czytelnik odnajdzie coś dla siebie… Zapraszamy!

Dziękujemy bardzo naszym nauczycielom oraz uczniom, za aktywny udział w akcji. 🙂