Dnia 19 marca br. uczniowie z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 3 obchodzili PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY. Zadaniem każdej z klasy było wykonanie plakatu pt. ‘Wiosna w moich oczach”. Wszystkie prace uczniów zostały zaprezentowane na holu głównym szkoły. W ramach projektu “Mole książkowe” uczniowie z klasy 3b wykonali ilustracje do wiersza Jana Brzechwy „Przyjście wiosny”. Dzięki nagranej recytacji wiersza pozostali uczniowie mieli okazję nie tylko podziwiać piękne rysunki starszych kolegów, ale również odsłuchali wiersz śledząc każdy wers na tablicy. Czym byłaby wiosna bez kwiatów!? To drugie wyzwanie postawione w tym dniu przed dziećmi. Ich rękodzieła cieszą oko wszystkich pracowników szkoły.

Nad całym przedsięwzięciem czuwały panie: Dominika Zawadzka, Kamila Górczyńska, Justyna Pietrowicz i Monika Pilarczyk.