W związku z przypadającą w roku bieżącym 730 rocznicą lokacji miasta Słupcy, zuchy z 3 Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” realizują sprawność „Słupczanin”.

W ramach zdobywania sprawności zuchy chcą poznać historię naszego miasta i odwiedzić ciekawe miejsca.

W środę 7 października, razem z drużynową Iwoną Siupą, odwiedziły cmentarz jeniecki i poznały jego historię. Dowiedziały się, że jest on pozostałością po obozie jenieckim z okresu I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, i że upamiętnia tysiące ofiar wojennych. Zapaliły znicz przy pomniku upamiętniającym zmarłych i uczciły ich pamięć minutą ciszy.