Każdego roku w dniu 14. października obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Jest on dniem wolnym od zajęć dydaktycznych czyli nie ma wówczas lekcji, w szkołach organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, których przebieg ustalają wychowawcy klas w porozumieniu
z dyrekcją szkoły. Uczniów obowiązuje uroczysty strój szkolny. Zajęcia te trwają do zakończenia czwartej godziny lekcyjnej. W naszej ,,Trójce” tegoroczna organizacja Dnia Edukacji przedstawia się następująco:

  1. Klasy I – uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 7.45 i pod opieką wychowawców przechodzą na halę widowiskowo – sportową. O godzinie 8.00 rozpoczyna się uroczystość ślubowania Pierwszoklasistów. Po jej zakończeniu uczniowie wracają z wychowawcami do sal lekcyjnych i tam odbywają się zaplanowane przez nauczycieli zajęcia
  2. Klasy II – VII przychodzą do szkoły na godzinę 8.00 i pod opieką nauczycieli realizują zajęcia, w tym projekt plastyczny pod hasłem ,,Moja wizja rodziny”.
  3. Klasy VIII – przychodzą do szkoły na godzinę 8.30. W salach lekcyjnych pozostawiają okrycia wierzchnie i na godzinę 9.00 przychodzą na halę sportową, gdzie odbędzie się uroczystość związana z Dniem Edukacji. Podczas jej przebiegu każdy zachowuje odpowiedni dystans sanitarny. Uczniowie poszczególnych klas zajmują miejsce w wyznaczonym sektorze. Po zakończeniu uroczystości uczniowie pod opieką wychowawców wracają do sal lekcyjnych i realizują zajęcia zgodnie z ustaleniami z wychowawcą, w tym pracę plastyczną pt.,,Moja wizja rodziny”. Zakończenie zajęć – po 4.godzinie lekcyjnej
  4. Godzina 11.00 – miejskie obchody Dnia Edukacji w MDK w Słupcy. Samorząd Uczniowski typuje delegację uczniowską, która spotyka się o 10.30 w sekretariacie szkoły i pod opieką nauczyciela udaje się do MDK.
  5. Obiady będą wydawane w godzinach od 10.40 do 13.00.
  6. Świetlica czynna jak zawsze , w godzinach 6.30 – 16.30.