Uczniowie klasy siódmej: Jakub Kaczorowski, Bartosz Kierat i Adam Kujawa, ukończyli kurs „Matematyka ekonomii” organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.  

Celem kursu był rozwój wiedzy i kompetencji uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w zakresie rozumienia wybranych zagadnień matematycznych i finansowych, wraz z elementami makroekonomii. 

Chłopcy poznawali tajniki statystyki (analiza danych statystycznych; błędy, jakie występują na etapie gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych; podstawowe miary statystyczne; wizualizacja danych) oraz zagadnienia finansowe (nasze potrzeby finansowe i rola rynków finansowych w ich zaspokajaniu; umiejętne oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy; zarządzanie budżetem domowym; ryzyko finansowe). 

Wiedza zdobyta w trakcie kursu pozwoli im w przyszłości lepiej odczytywać i rozumieć przekazy medialne oraz wypowiedzi ekspertów gospodarczych. Ułatwi także podejmowanie świadomych decyzji społecznych i obywatelskich. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!