W czwartek 22 grudnia odbyły się szkolne obchody Dnia Patrona. Zgodnie z coroczną tradycją poprzedziły je liczna działania mające przybliżyć uczniom postać Wielkiego Wieszcza. Ściana pierwszego piętra, na której umieszczone są najistotniejsze informacje z biografii naszego Patrona, była licznie odwiedzana przez uczniów. Na parterze Szkoły, na holu głównym panie Wioletta Adamczewska, Lena Sieczkowska i Urszula Balewska zorganizowały galerię uczniowskich prac plastycznych, będących ilustracjami do utworów Mickiewicza. Przypomniano też uczniowskie wiersze poświęcone Patronowi, odbyły się konkursy recytacji poezji Wieszcza. W dniu 22 grudnia dla całej społeczności szkolnej odbyła się uroczystość na hali sportowej z udziałem zaproszonych gości – Burmistrza Miasta Słupca pana Michała Pyrzyka, przewodniczącego komisji oświaty pana Tadeusza Markiewicza, przedstawicielki Rady Rodziców pani Aldony Wojnarowskiej Joachimczak, pani dyrektor MOSiR Beaty Nadgrodkiewicz, pani Anna Karpińskiej – dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz delegacji Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN
w Słupcy. Po części oficjalnej z hymnami, wystąpieniami pani Dyrektor i zaproszonych gości odbyła się część artystyczna przygotowana przez nauczycieli: panią Urszulę Balewska, Annę Bartczak, Marlenę Sufletę, Karolinę Wilczewską i Krystiana Bartczaka. Udział w niej wzięli polscy i ukraińscy uczniowie z różnych klas i zebrali zasłużone brawa. W Bożonarodzeniowy nastrój wprowadziła wszystkich klasa 4e, która wykonała na fletach kolędę ,,Lulajże, Jezuniu”. Następnie uczniowie z klasy 1b pod opieką pani Joanny Ptasińskiej i Joanny Tritt zaprezentowali Jasełka. Brawa ze strony widowni były doskonałą nagrodą dla wszystkich artystów. Na zakończenie pani Dyrektor zaprosiła nauczycieli do wspólnego zaśpiewania piosenki ,,Jest taki dzień”  i ten wykon sprawił, że cała sala zaczęła śpiewać i kołysać się wraz z nauczycielami. Było to super występ! Wszyscy w dobrych nastrojach opuścili halę sportową. Wesołych Świąt!