Zmiana w organizacji nauczania na hybrydowe 3-8_11_2021