Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

W związku wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 koniecznym jest zmiana sposobu organizacji funkcjonowania szkoły. Przygotowaliśmy dla uczniów organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Opiera się ona na możliwości zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego. Praca ta jest możliwa, jeśli społeczność szkoły (nauczyciele, rodzice a tym samym uczniowie) dysponują powyższymi komunikatorami i rozwiązaniami technologicznymi. Decyzję podejmuje się na bazie pozyskanych wcześniej informacji. Sposób nauczania dostosowujemy do możliwości technologicznych ucznia. Jeśli w domu rodzinnym brak możliwości technologicznych wówczas dyrektor wraz z nauczycielami decyduje o sposobie nauczania – proponuje pakiety edukacyjne na papierze wraz z podaniem źródeł, by uczeń mógł się przygotować z wybranego materiału.

Zgodnie z sugestią Ministra Edukacji Narodowej to szkoła decyduje jakie metody i narzędzia będą wykorzystywane do pracy zdalnej z uczniem oraz ustala tygodniowy rozkład zajęć, biorąc pod uwagę możliwości technologiczne rodziców i uczniów. W Szkole Podstawowej nr 3 obowiązuje dotychczasowy plan lekcji, przy jednoczesnej dbałości o prozdrowotną organizację zadań. Komunikatorem podstawowym dla całej społeczności szkolnej jest e – dziennik. Wykorzystanie zasobów e – dziennika to:

 1. Zapis tematów lekcji
 2. Rejestracja obecności uczniów
 3. Zakładka ,,zadanie domowe”:
  1. Informacja o sposobie przekazania notatki
  2. Informacja o pracy domowej
  3. Informacja o możliwej formie pracy np. spotkanie online na aplikacji Messenger lub w programie Teams

Wykorzystanie możliwości programu Teams:

 1. Notes zajęć – umieszczanie notatek, linków, pracy domowej
 2. Videokonferencja- możliwość przeprowadzenia spotkania uczniów i nauczyciela
 3. Możliwość nagrania krótkiego filmu instruktażowego
 4. Moduł ,,zadania” – przesyłanie przez nauczyciela zadań do wykonania na ocenę

W nauczaniu zdalnym mogą być wykorzystane inne zasoby internetu:

 1. Platformy edukacyjne
 2. e – booki
 3. e – podręczniki

O wyborze sposobów komunikacji, metod nauczanie i form realizacji podstawy programowej decyduje nauczyciel

Każdego dnia uczniowie rozpoczynają zdalne nauczanie poprzez wejście do e – dziennika, sprawdzenie tematu zajęć zgodnie z planem lekcji, a następnie otwierają zakładkę ,,zadnie domowe”, gdzie dowiaduje się o sposobie i formie realizacji danej lekcji.