30.10.2019 zuchy z 3 Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” udały się na Cmentarz Parafialny Parafii św. Wawrzyńca w Słupcy, aby uczcić pamięć spoczywających tam harcerzy i innych zasłużonych słupczan. Na wielu grobach zapaliły znicze i uczciły pamięć zmarłych minutą ciszy, wysłuchawszy wcześniej krótkich gawęd druhny o spoczywających osobach.

Zuchy zapaliły znicze na grobach kompozytora Apolinarego Szeluty, Bronisława Gutowskiego założyciela OSP w Słupcy, a także na symbolicznych grobach i miejscach pamięci – krzyżach: Katyńskim i Jerzego Popiełuszki.

Odnalazły cztery groby z krzyżami harcerskimi. Spoczywają w nich: hm. Stanisław Garsztka (12 lat zastępca komendanta hufca w Słupcy i pierwszy Komendant Harcerskiego kręgu Seniora w Słupcy), hm. Jadwiga Szymańska (drużynowa harcerska i zuchowa). hm. Ryszard Rąbczewski (długoletni komendant hufca ZHP Słupca.), phm. Józefa Imirowicz (międzywojenna instruktorka ZHP, drużynowa III. Drużyny Harcerek im. Emilii Plater w Słupcy), hm. Józef Imirowicz (współorganizator Drużyny Harcerskiej im. Jana III Sobieskiego, organizator obozów harcerskich 1939 r.). Zlokalizowały również nagrobek Jana Kluczyńskiego harcerza 1916r., współtwórcy drużyny im. Tadeusza Kościuszki.

Odwiedziły też mogiły nauczycielek z naszej szkoły: Hanny Mrozińskiej, Magdaleny Łabędzkiej, Lucyny Dardzikowskiej i Bożeny Gulczyńskiej.

Światełko zapaliły również na grobie Tomasza Garsztki -harcerza, wicedyrektora „Trójki”, wiceburmistrza Słupcy.

 

Iwona Siupa