26.10.2022 zuchy z 3 Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” udały się na Cmentarz Parafialny Parafii św. Wawrzyńca w Słupcy, aby uczcić pamięć spoczywających tam harcerzy i innych zasłużonych słupczan. Na wielu grobach zapaliły znicze i uczciły pamięć zmarłych minutą ciszy, wysłuchawszy wcześniej krótkich gawęd druhny phm. Iwony Siupy o spoczywających lub upamiętnionych osobach.

Odnalazły pięć grobów z krzyżami harcerskimi. Spoczywają w nich: hm. Stanisław Garsztka (12 lat zastępca komendanta hufca w Słupcy i pierwszy Komendant Harcerskiego kręgu Seniora w Słupcy), hm. Jadwiga Szymańska (drużynowa harcerska i zuchowa), hm. Władysław Szymański (1964-1966 Komendant Hufca ZHP Słupca, potem zastępca Komendanta Hufca, wieloletni Komendant Kręgu Seniorów i Starszyzny ZHP), hm. Ryszard Rąbczewski (długoletni komendant hufca ZHP Słupca.), phm. Józefa Imirowicz (międzywojenna instruktorka ZHP, drużynowa III. Drużyny Harcerek im. Emilii Plater w Słupcy), hm. Józef Imirowicz (współorganizator Drużyny Harcerskiej im. Jana III Sobieskiego, organizator obozów harcerskich 1939 r.), hm. Edmund Głogowski (drużynowy harcerski, zastępca komendanta hufca, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP w Słupcy, organizator szczepu drużyn ZHP w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy, członek Komendy HKS i kronikarz Kręgu Seniorów ZHP w Słupcy). Kolejny harcerski nagrobek, bez krzyża harcerskiego hm. Alina Główczyńska (długoletnia drużynowa harcerska i zuchowa w Szczepie Harcerskim im. Janusz Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy.)

Odwiedziły też mogiły nauczycielek z naszej szkoły: Hanny Mrozińskiej, Bożeny Gulczyńskiej i Magdaleny Łabędzkiej.

Światełko zapaliły również na grobie Tomasza Garsztki – harcerza, wicedyrektora „Trójki”, wiceburmistrza Słupcy.

Zuchy zapaliły znicze na grobach kompozytora Apolinarego Szeluty, Bronisława Gutowskiego założyciela OSP w Słupcy, Józefa, Januarego Jasińskiego drużynowego, namiestnika zuchowego, oboźnego, opiekuna drużyn harcerskich, kapelmistrza orkiestry dętej przy OSP w Słupcy. a także na symbolicznych grobach i miejscach pamięci – krzyżach: Katyńskim i Jerzego Popiełuszki.

 

 Sporządziła: Iwona Siupa