W dniu 12 listopada podczas lekcji języka polskiego uczniowie klasy 4b prezentowali scenki przygotowane na podstawie książki Jana Brzechwy pt.: “Akademia pana Kleksa”.

Inscenizacja lektury powstała jako efekt pracy grupowej. Uczniowie, przekształcając tekst opowiadań, samodzielnie przygotowywali scenariusze.

Barwna postać pana Kleksa spowodowała, że oczywistym wyborem konwencji dramatycznej stał się teatr lalkowy. Młodzi artyści przygotowali piękne  kukiełki i pomysłowe rekwizyty.

Poznawanie twórczości Jana Brzechwy poprzez zabawę w teatr przypadło do gustu czwartoklasistom.

Urszula Balewska