Deklarację zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021-2022. Czas pracy świetlicy: od 6.30 do 16.30.

Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 2021-2022