Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Celem Konkursu jest uwrażliwienie na relacje społeczne w czasie pandemii COVID-19. Konkurs “Dzisiaj każdy może być bohaterem!” polega na:

W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych:

 • uczniowie I-III – praca plastycznatechniką dowolną w formacie A4.
 • uczniowie klas IV-VIII – wykonanie fotografii, tematyka pracy: Dzisiaj każdy może być bohaterem!

 

Organizator:  Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie wraz z Filiami w Kole, Słupcy i Turku.

Założenia konkursu:

 1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na relacje społeczne w czasie pandemii COVID-19.
 2. Pokazanie jak pomagamy sobie w rodzinach, jak uczniowie mogą pomagać rówieśnikom, np. w pracy zdalnej lub seniorom itp. Może jakiś uczeń dostrzeże w nauczycielu bohatera? Jak dbamy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasach pandemii.
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
 4. Kształtowanie umiejętności fotograficznej.
 5. Pobudzanie wrażliwości literackiej.
 6. Wyłanianie talentów i promowanie kreatywności uczniów.

 

UWAGA! 🙂

Uczestnicy konkursu:

 • uczniowie kl. I-III – wykonują samodzielną pracę plastyczną,
 • uczniowie kl. IV-VIII –  wykonują jedno zdjęcie – odbitka fotograficzna w formacie 20x 30 cm,
 • prace zespołowe nie będą brane pod uwagę,

 

Obowiązek deklarowania udziału w konkursie, w celu pozyskania szczegółowych informacji:

 • do 4 grudnia osoby deklarują udział w konkursie, wysyłają emaila zgłoszeniowego na adres: ekistela@sp3slupca.pl / biblioteka@sp3slupca.pl

 

Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny:

 • trafność doboru tematu pracy,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • jakość wykonania,
 • stopień trudności wykonania.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w poszczególnych lokalizacjach najpóźniej do 22 grudnia
2020 r.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. 🙂