Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.

 

Celem procedur jest:

 • zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
 • umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej, oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny woluminów.

 

Obowiązki czytelników:

 • Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły.
 • Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
 • W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
 • W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika wyznaczone są strefy komunikacyjne:
   • dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie,
   • dla osoby wypożyczającej (np. w czytelni).

W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.

 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 • Czytelnicy mogą składać zamówienia książek tradycyjnie lub drogą elektroniczną przyjętą w szkole: email: biblioteka@sp3slupca.pl lub rezerwacja egzemplarza w bazie OPAC.