Szanowni Rodzice! 

Informuję, że wobec braku porozumienia między związkami zawodowymi a stroną rządową w dniach 10,11 i 12 kwietnia nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy kontynuują strajk. W związku z tym w tych dniach nie odbędą się zajęcia dydaktyczne (tzn. lekcje) natomiast dyrekcja szkoły organizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.30 – 15.30 (rano zbiórka w świetlicy szkolnej). Jednocześnie informuję, że nauczyciele wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych zawieszają strajk na czas trwania egzaminów  zewnętrznych – gimnazjalisty i ósmoklasisty – co umożliwi przeprowadzenie ich w zgodnie z ustalonymi terminami: dla gimnazjum egzaminy odbędą się w dniach 10,11,12 kwietnia zaś dla klas ósmych w dniach 15,16 i 17 kwietnia 2019 roku. Przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy  o wyrozumiałość. 

Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dn. 11.08.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 1603) dni przeprowadzania egzaminów zewnętrznych są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej z klas I – VII. Znaczy to, że w dniach 15,16, 17 kwietnia nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, natomiast dyrekcja szkoły zapewnia zajęcia opiekuńcze.  

 

Z poważaniem 

Agnieszka Orchowska