Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019-2020

Dnia 26. czerwca kończą się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. Ze względu na sytuację sanitarno – epidemiologiczną zakończenie roku szkolnego ma inną formułę niż w poprzednich latach. Nie organizujemy wspólnej uroczystości dla społeczności szkolnej. Jedynie dla uczniów klas VIII – absolwentów organizujemy pożegnanie i wręczenie świadectw oraz nagród. Rozpoczęcie – godz. 9.00.
W uroczystości uczestniczą tylko uczniowie klas VIII, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i rady rodziców, wychowawcy klas, dyrekcja szkoły i zaproszeni rodzice nagrodzonych uczniów. Dla uczniów przygotowane są miejsca siedzące ustawione z zachowaniem właściwych odstępów. Dla każdej z klas wydzielony jest osobny sektor. Miejsca dla gości i zaproszonych rodziców – na podeście przed wejściem do szkoły. Uczniowie przychodzą w galowym stroju szkolnym, wyposażeni w maseczki i rękawiczki, które nakładają przed odbiorem świadectw (we właściwym momencie dyrektor wydaje polecenie ich nałożenia). Pakiety: świadectwo, dyplomy, nagrody książkowe – w foliowym opakowaniu przekazują uczniom wychowawcy. Po odbiorze świadectw Absolwenci potwierdzają podpisem odbiór świadectwa i jego kopii, wpisują się do Księgi Absolwenta i opuszczają dziedziniec szkoły kierując się oznaczoną drogą w stronę wieży ciśnień lub Płytomaxu. Nie ma spotkania z wychowawcą na terenie szkoły. Proszę także ze względów sanitarnych o nieprzynoszenie kwiatów dla nauczycieli.

O godz. 10.15 na dziedzińcu szkoły odbędzie się uroczystość wręczenia stypendiów i nagród dla uczniów klas IV -VII. W uroczystości biorą udział uczniowie, zaproszeni goście oraz rodzice wyróżnionych uczniów. Proszę uczniów o zaopatrzenie się w maseczki i rękawiczki nakładane na moment wręczania wyróżnień.

Kolejna grupa uczniów, dla której organizujemy spotkanie na dziedzińcu szkoły to klasy III, kończące pierwszy etap edukacyjny i rozstające się z dotychczasową wychowawczynią. Uczniowie przychodzą na godz. 11,00, zajmują miejsca w sektorze swojej klasy – zgodnie z numerem w dzienniku. Uczniowie nie przynoszą kwiatów. Wychowawcy przygotowują zafoliowane pakiety ze świadectwem, dyplomem i wyróżnieniami i we właściwym momencie wręczają je uczniom. Uczniowie są pojedynczo wywoływani przez dyrektora szkoły, nakładają maseczkę i rękawiczki, podchodzą do wychowawcy, odbierają pakiet i opuszczają dziedziniec szkoły wzdłuż wyznaczonej trasy. Nie ma spotkania z wychowawcą na terenie szkoły.

Dla pozostałych klas w dniu 26.czerwca zorganizowane jest wydawanie świadectw w określonych punktach: są to boczne wejścia do szkoły – od strony Płytomaxu i od strony wieży ciśnień. W drzwiach szkoły ustawione będą stoliki, przy których wychowawcy wręczać będą zafoliowane pakiety ze świadectwem, dyplomem i wyróżnieniami. Uczniowie ustawiają się przed wejściem w odstępach zaznaczonych na chodniku, zachowując między sobą odpowiedni dystans. Po odebraniu świadectwa udają się do domu. Proszę o nieprzynoszenie kwiatów. Nie organizujemy spotkań z wychowawcą na terenie szkoły.

Proszę zapoznać się z harmonogramem wydawania świadectw dla poszczególnych klas i proszę o przestrzeganie go. Nie należy przychodzić z wyprzedzeniem ani pozostawać przed szkołą po odbiorze świadectwa ze względów sanitarnych.

Uwaga! Jeśli rodzice nie wyrażają zgody na taką formułę odbioru świadectwa – informują o tym wychowawcą klasy a następnie mogą odebrać świadectwo w terminie 29.06. -03.07.2020r. lub 23.08. – 27.08.2020r. w godzinach 7.00 – 15.00