W dniu 06. lipca 2023r. odbyło się ważne dla ósmoklasistów wydarzenie – otrzymali oni zaświadczenia potwierdzające wyniki egzaminu ósmoklasisty, które uprawniają ucznia do składania dokumentów do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Po raz ostatni w murach naszej Trójki spotkali się wszyscy ósmoklasiści z sześciu oddziałów. Nim nastąpiło wręczenie zaświadczeń przez wychowawców klas uczniowie uczestniczyli w ważnej uroczystości – wręczeniu Stypendium dla Najlepszego Absolwenta Szkoły, które ufundowała Gmina Miejska Słupca, będąca organem prowadzącym dla jednostek oświatowych na terenie miasta, w tym i naszej szkoły. Uczeń typowany do tego wyróżnienia powinien wykazać się średnią ocen powyżej 4,75 od klasy czwartej do ósmej, osiągnął najwyższy spośród ósmoklasistów  wynik egzaminu zewnętrznego  i wykazał się innymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi na szczeblu co najmniej wojewódzkim. W tym roku ten zaszczytny tytuł przyznano Annie Sąsiadek – uczennicy klasy 8b, która prócz kryterium średniej ocen – na zakończenie klasy 8  osiągnęła wynik 5,85 –  jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu przedmiotowego z Fizyki. Wyniki Ani z  egzaminu ósmoklasisty to 98% z języka polskiego, 100% z języka angielskiego i 100%
z matematyki. Pan Burmistrz Michał Pyrzyk wręczył Ani stypendium gratulując jej sukcesu zaś pani dyrektor przekazała Rodzicom uczennicy – państwu Dorocie i Dariuszowi Sąsiadkom –  List gratulacyjny i kwiaty podkreślając jednocześnie rangę domu rodzinnego jako źródła sukcesu i wiary w siebie dla każdego dziecka. Podziękowała także nauczycielom pracującym z absolwentami przez minione 5 lat za zaangażowanie w proces dydaktyczno – wychowawczy, który przez 2,5 roku realizowany był w trybie zdalnym. Szczególne słowa uznania skierowała ku nauczycielom prowadzącym przedmioty egzaminacyjne gdyż po raz kolejny udało się uczniom napisać wszystkie egzaminy z  powyżej średniej gminy, powiatu, województwa i okręgu, o czym informuje poniższa tabelka. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor podziękowała gościom za przybycie, organowi prowadzącemu szkołę za ufundowanie stypendium oraz życzyła wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom udanych wakacji, wypoczynku i regeneracji sił.