14 października 1773 roku Sejm Rzeczpospolitej przyjął Uchwałę, na mocy której utworzono pierwsze w Europie ministerstwo e zwane Komisją Edukacji Narodowej. Każdego roku w dniu 14 października w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Również i w naszej Trójce był to dzień świąteczny. Pierwszoklasiści mieli Ślubowanie i pasowanie na ucznia naszej Szkoły. Dla najstarszych uczniów z klas VIII zorganizowano uroczystość na hali sportowej. Gdy wybrzmiały ostatnie słowa i akordy Hymnu Państwowego pani Dyrektor przypomniała rangę Komisji Edukacji Narodowej, zasługi jej twórców i reformy przez nich wprowadzone. Następnie złożyła życzenia wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty w związku z dzisiejszym świętem. Z serdecznymi życzeniami i podziękowaniami dla nauczycieli i pracowników szkoły wystąpiły także panie Monika Woźniak i Agnieszka Grajek – przedstawicielki Rady Rodziców. Pani Dyrektor podziękowała Rodzicom za piękne kwiaty i życzenia i przystąpiła do wręczania dyplomów i nagród. Poinformowała, że Nagrodą Burmistrza wyróżniono czworo Nauczycieli z naszej Trójki  – uroczystość ich wręczenia będzie miała miejsce dziś o godz. 11.00 w Miejskim Domu Kultury. Następnie wręczyła Nagrody Dyrektora dla  nauczycieli, którym podziękowała za sumienność, kreatywność, innowacyjność. Słowa uznania skierowała także ku pracownikom administracji i obsługi, których praca przyczynia się do wysokiego komfortu pobytu i nauki w szkole. Po części oficjalnej ósmoklasiści powrócili wraz z wychowawcami do swoich sal lekcyjnych.

Dla uczniów z klas II – VII wychowawcy zorganizowali zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, podczas których uczniowie wykonywali prace plastyczne pod hasłem, ,,Rodzina moich marzeń”. Efekty w postaci plakatów zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

 

Galeria zdjęć ze szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej