W ramach szkolnych obchodów 103 Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 10 listopada (środa) uczniowie przychodzą do Szkoły w strojach odświętnych, z biało – czerwonym kotylionem przypiętym do bluzki/koszuli. O godzinie 11.11. nasza Szkoła wraz
z innymi szkołami w Polsce przystępuje do akcji ,,Szkoła do Hymnu!”. O godzinie 11.10 uczniowie na polecenie nauczycieli przyjmują pozycję ,,Baczność!” a następnie do dźwięku Hymnu Państwowego wspólnie śpiewają ,,Mazurek Dąbrowskiego” pozostając w swoich salach lekcyjnych. Przypominam o właściwym zachowaniu podczas wykonania śpiewu – Hymn, Godło i Flaga – są symbolami tożsamości Narodu i należy się im szacunek okazywany przez każdego z nas. Podczas przerw międzylekcyjnych społeczność szkolna będzie mogła wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych przygotowany przez nauczyciela muzyki.  Nauczyciele historii przygotowali dla uczniów linki do krótkich filmów dotyczących drogi Polaków do Niepodległości, nauczyciele plastyki przygotowali piękną dekorację okolicznościową na parterze Szkoły zaś nauczyciele wychowania fizycznego organizują dla uczniów Bieg Niepodległości na trasie szkoła – Aleja Niepodległości – Aleja Dębów Katyńskich, zakończony zapaleniem zniczy przy obelisku upamiętniającym poległych za Niepodległość Ojczyzny. Obecna sytuacja sanitarna sprawia, że tegoroczne obchody Święta Niepodległości mają taki właśnie charakter. Zapraszam wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do zapoznania się z życzeniami na nadchodzący Niepodległościowy weekend.