W dniu 14. Października na holu głównym Szkoły odbyła się uroczystość ślubowania Pierwszoklasistów i pasowania ich na uczniów naszej Trójki. W związku z obostrzeniami sanitarnymi spowodowanymi zagrożeniem COVID 19 uroczystość zorganizowano oddzielnie dla uczniów każdej klasy. Pierwszoklasiści przybyli do szkoły w towarzystwie swych Rodziców, zajęli wyznaczone im miejsca i w skupieniu uczestniczyli w uroczystości. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i wysłuchaniu Hymnu Państwowego dzieci i Rodzice wysłuchali krótkiego wystąpienia pani Dyrektor poświęconego Dniu Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor podkreśliła znaczenie Komisji Edukacji Narodowej, która w 1773r. utworzyła pierwsze w Europie ministerstwo zajmujące się edukacją młodzieży różnych stanów. Zwróciła też uwagę na znaczenie i niezniszczalność wiedzy i wykształcenia dla każdego człowieka. Złożyła też uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Następnie uczniowie z klasy III – Milena
i Mateusz poprowadzili konferansjerkę uroczystości. Pierwszoklasiści składali ślubowanie na Sztandar Szkoły, powtarzając słowa roty czytane przez Mateusza. Następnie Pani Dyrektor przeprowadziła pasowanie na ucznia Trójki wykorzystując w tym celu gigantyczny ołówek. Na zakończenie trzecioklasiści wręczyli na ręce wychowawców klas pierwszych drobny upominek dla pierwszoklasistów. Na zakończenie były wspólne fotografie a wychowawcy rozdali swym uczniom pamiątkowy dyplom, tarczę szkolną i odblaskową zawieszkę na pochmurne dni. Na tym uroczystość zakończono. Nauczyciele zaangażowani w przygotowanie tego wydarzenia szkolnego to wychowawczynie klas III – p. Barbara Wawrzyniak, Joanna Wojewoda, Krystian Bartczak (oprawa muzyczna), Wioletta Adamczewska (scenografia), Ewa Kisteka i Krzysztof Drop (poczet sztandarowy).