Informacja o szczepieniach

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje informację o możliwości szczepień przeciw COVID19 dla uczniów od 12. Do 18. roku życia.

Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

  • zgodę rodzica,
  • kwestionariusz,
  • kwalifikację lekarza,
  • szczepienie.

Harmonogram szczepień po wakacjach 

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny 
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień (jeśli rodzice i opiekunowie wyrażą zainteresowanie szczepieniem dziecka)

 

Proszę zapoznać się z listem MEiN skierowanym do środowiska szkolnego w tej sprawie

  1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
  2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny