Zgodnie z tradycją, dnia 1.-go września 2021roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022.

W tym roku w Trójce uczy się 789 uczniów w 36 oddziałach. Funkcjonuje 7 oddziałów integracyjnych, 3 oddziały sportowe na poziomie klas V, VII i VIII. Do klas I przyjęto 93 uczniów, którzy będą się uczyć w czterech oddziałach. Dla pierwszoklasistów zorganizowano rozpoczęcie roku szkolnego na holu głównym szkoły. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Miasta Słupcy pan Michał Pyrzyk, który życzył całej społeczności szkolnej: uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym bezpiecznego i stacjonarnego roku szkolnego, obfitującego w dobre wydarzenia i sukcesy. Przekazał też rodzicom informację o możliwości szczepienia się przeciwko COVID 19 w dniu 07 wreśnia, przypomniał o obowiązku dokonania spisu powszechnego. Pani dyrektor zapoznała rodziców pierwszoklasistów z ofertą edukacyjną i opiekuńczo- wychowawczą szkoły, życzyła uczniom i nauczycielom bezpiecznej, całorocznej nauki stacjonarnej i satysfakcji z każdego dnia nauki i pracy.

Uczniowie klas II – VIII przybyli do szkoły o wyznaczonych godzinach na spotkania z wychowawcami poszczególnych oddziałów. Po wysłuchaniu życzeń i informacji przekazanych przez panią Dyrektor przez aplikację Teams uczniowie otrzymali od wychowawców klasy pakiet informacyjno – organizacyjny na cały rok szkolny.