Informacja o zajęciach dodatkowych w ferie

Harmonogram zajęć

Ferie zimowe – zajęcia dodatkowe

Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.

Zgody zbierane są do piątku tj. 08.02 2024. 

Zgoda rodzica opiekuna