Mimo, że do ferii zimowych jeszcze trochę czasu, to w Trójce zakończyliśmy już I półrocze roku szkolnego 2023/2024. Podsumowania pozwoliły wyłonić klasy o najwyższej średniej ocen
i o najlepszej frekwencji.

Klasy o najwyższej średniej to klasy 4b (wychowawca pan Jakub Chmiel) i 4d (wychowawca pani Wioletta Adamczewska), które uzyskały taką samą średnią 5,03. Kolejne miejsca zajęły klasy 4a (4,98), klasy 4c i 5e (4,82).

Jak co roku wręczono Stypendia dla uczniów ufundowane przez Gminę Miejską Słupca. Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium Rada Pedagogiczna typuje do tego wyróżnienia uczniów, na podstawie ich osiągnięć edukacyjnych, zachowania, aktywności na forum szkoły, uczestnictwa w zawodach i konkursach zewnętrznych. W tym roku szkolnym typowano do Stypendium Gminy Miejskiej Słupca następujące uczennice i uczniów:

Adam Górczyński z klasy 4b, Szymon Burzyński z klasy 6d, Nadia Kubacka z klasy 7e, Gabriela Jasińska z klasy 8a i Jakub Kaczorowski z klasy 8b.

W piątek 02 lutego odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście – pan Burmistrz Jacek Szczap i pan Mariusz Król – kierownik Referatu Oświaty i Rozwoju Lokalnego, Rodzice wyróżnionych uczniów oraz wychowawcy wraz z uczniami z klas, do których uczęszczają Stypendyści.

Pani dyrektor pogratulowała uczniom osiągnięć dydaktycznych, podziękowała za aktywność na rzecz szkoły, za podejmowanie wyzwań we współzawodnictwie sportowym i edukacyjnym. Słowa gratulacji skierowała ku rodzicom, którzy wspierają swoje dzieci, stwarzają im optymalne warunki rozwoju i wierzą w ich sukces. Podkreśliła również pracę nauczycieli
i wychowawców dziękując im za przekazywaną wiedzę i budowanie w uczniach świadomości własnego potencjału intelektualnego. Również zespołom klasowym podziękowała za tworzenie więzi koleżeńskich i atmosfery życia klasowego, dzięki której każdy może rozwijać się w każdej dziedzinie wiedzy i życia społecznego. Następnie pan Burmistrz wręczył stypendia wytypowanym uczniom, życząc im dalszych sukcesów i rozwijania pasji i zainteresowań, pogratulował ich Rodzicom. Pani dyrektor wręczyła rodzicom kwiaty i listy gratulacyjne. Uczniowie nagradzali salwami braw swoich kolegów i to było wyrazem sympatii, podziwu
i solidarności klas.