W roku szkolnym 2020/ 2021 klasa 2 C brała udział w programie „Przyjaciele Zippiego” prowadzonym przez panią Monikę Kaczmarską. Jest to program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat.
Uczniowie klasy 2 C aktywnie uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych i zdalnych. W trakcie zajęć pojawiło się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiedziały się, że można znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także nauczyli się okazywać pomoc innym.