„Każdy z nas jest inny, równy i wyjątkowy”

Klas III B, III C i III E zostały zgłoszone do udziału w Międzynarodowym  Projekcie Edukacyjnym “EMOCJA”. To międzynarodowy projekt edukacyjny, który wspiera rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.  

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Projekt obejmuje pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach. 

Głównym założeniem tego projektu jest pokazanie dzieciom, że ludzie nie tylko różnią się od siebie wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem, itp., bo nie wszystkie różnice widać gołym okiem np. choroby serca, autyzm, cukrzycę. Dlatego tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat budować przyjazny stosunek do inności. 

Realizacja projektu rozpoczęła się 10 września, a zakończy – 20 czerwca 2022 r.