Ponieważ interesują mnie przedmioty ścisłe oraz nowe technologie, chętnie poszerzam swoja wiedzę w tym zakresie, również w Internecie.  Postanowiłem poszukać projektu, który dałby mi możliwość nabycia nowych umiejętność i ciekawych doświadczeń. W lutym tego roku znalazłem interesującą informację o wykładach online organizowanych przez Politechnikę Juniora i Seniora, która realizowana jest przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Razem z siostrą Kariną zgłosiliśmy chęć udziału i udało nam się dostać i otrzymać indeksy. Wykłady prowadzone były w soboty przez doktorów, inżynierów oraz profesorów uczelni. Angażowali nas do podejmowania działań i w przystępny sposób tłumaczyli, czasem trudne zagadnienia. Część teoretyczną mieliśmy wspólnie, ale niektóre ćwiczenia jak te o Bryłach Platońskich prowadzone były osobno, gdzie uczyliśmy się sklejać modele wielokątów. Innym równie ciekawym wykładem był „Wpływ nowych technologii na rozwój i ułatwienie życia człowieka”. W ramach uczestnictwa w kolejnych zajęciach „Metody sztucznej inteligencji” mogliśmy zapoznać się z metodami programowania sztucznej inteligencji, oraz opracować swój własny model bazujący na sztucznych sieciach neuronowych w specjalnie udostępnionej platformie. Otrzymamy również dyplomy ukończenia, które przyznawane są na koniec semestru.

Podobną ofertę wykładów online znalazłem również na Politechnice Gdańskiej, która jest inicjatorem „Politechniki Wielu Pokoleń”. Musiałem przejść rekrutację, którą uważam za sukces ponieważ niektóre kursy przygotowane są dla uczniów klas ponadpodstawowych. Projekt ten realizowany jest z dofinansowaniem Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój o wartości 2 308 635,53 pln. Pomyślnie udało mi się dostać na 3 kursy: „ I Ty zostaniesz inżynierem”, „Techniki satelitarne i kosmiczne w służbie człowieka” oraz „Symulacje biznesowe z Excelem e-kurs PWP”. W ramach każdego kursu odbywa się od 7 do 12 wykładów. Na chwilę obecną zakończyłem kurs 1. Podczas wykładów udostępniane są nam ciekawe prezentację do których mamy dostęp poprzez platformę eNauczanie również po zakończeniu.

Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tak ciekawych projektach. Na pewno pomoże mi to lepiej zrozumieć wiele zagadnień związanych z naukami ścisłymi. Było to i nadal jest dla mnie atrakcyjną formą nauki, którą zamierzam kontynuować.

 

Oliwier Janaszak

Kl. VII c