O projekcie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dowiedziałam się dzięki informacji zamieszczonej przez naszego nauczyciela informatyki p. Zbigniewa Orchowskiego na stronie internetowej szkoły. Konkurs ten kierowany był dla uczniów klas 4 – 6.

Organem prowadzącym EUD jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych natomiast patronem honorowym został Minister Edukacji Narodowej.

Bardzo zaciekawił mnie ten projekt, dlatego  postanowiłam  wziąć  w  nim udział. Każda osoba zakwalifikowana do EUD nabyła status studenta EUD i otrzymała indeks. Student obecny na wszystkich spotkaniach mógł otrzymać dyplom z wyróżnieniem. Trzy osoby będące autorami najlepszych prac konkursowych otrzymały tytuł laureata edycji i atrakcyjną nagrodę rzeczową w postaci tabletu.

Spotkania odbywały się w trybie online i prowadzone były przez nauczycieli akademickich uczelni.

W semestrze odbyło się 6  bardzo ciekawych spotkań trwających po 2 godziny lekcyjne.  Omawiane były zagadnienia dotyczące  sporządzania projektu,  gimnastyki umysłu, zarządzania nieruchomościami, wizerunku firmy, systemu podatkowego w gospodarce,  praktyki i inspiracji biznesowych na czas kryzysu. Udział w zajęciach pozwolił mi poznać metody planowania projektu i cykl jego życia.  Ponadto poznałam  techniki zapamiętywania, szybkiego czytania, skutecznej koncentracji oraz tworzenia skojarzeń czyli to, co pomaga uczyć się szybciej i osiągać lepsze efekty.

Dowiedziałam się jakie mają znaczenie nieruchomości dla obywatela, firmy oraz państwa, a także co to jest rynek nieruchomości, jakie są powiązania na rynku i współczesne trendy, kto może być zarządcą nieruchomości, jak zarabiać na nieruchomościach?

Kolejny wykład podkreślał jak ważny jest wizerunek firmy i co wpływa na budowanie wizerunku? Czym jest PR? Jakie działania podejmują PR-owcy? Jakie są skutki niedbania o wizerunek firmy?

Na następnym spotkaniu dowiedziałam się o rodzajach i znaczeniu podatków, systemach podatkowych i ich wpływie na gospodarkę. Przyznam, że bardzo zaciekawił mnie ten temat.

Ostatnie spotkanie pozwoliło mi zrozumieć jakie są rodzaje i z czego wynikają kryzysy w firmie oraz w jaki sposób można im zapobiec.

Na zaliczenie semestru, uczestnicy mieli za zadanie wykonać kampanię promocyjną nowego produktu poprzez wykonanie prezentacji multimedialnej. Tematem mojej prezentacji była innowacyjna aplikacja na smartfona: ,,Tamer of viruses”, która pozwoli zdiagnozować wirusy w naszym ciele i skutecznie je zwalczyć.

Nieskromnie dodam, że moja praca konkursowa została wysoko oceniona przez wszystkich wykładowców, którzy byli pod jej ogromnym wrażeniem. Zostałam zaproszona po odbiór nagrody, miałam również możliwość zwiedzenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który bardzo mi się podobał. Otrzymałam także propozycję wzięcia udziału w kolejnym semestrze bez rekrutacji.

Bardzo pozytywnie oceniam projekt Uniwersytetu i cieszę się, że mogłam w nim uczestniczyć.

Pragnę podziękować Panu Zbigniewowi Orchowskiemu za cenne wskazówki i pomoc podczas tworzenia pracy konkursowej.

Uczennica klasy 4e

Karina Janaszak