Podczas pierwszych spotkań wychowawców klas z rodzicami wybrano trójki klasowe oraz przedstawicieli poszczególnych klas do Rady Rodziców. Na zebraniu nowej Rady Rodziców dokonano wyboru zarządu. W jego skład wchodzą następujące panie:

Przewodnicząca – pani Anna Giszter Łodziewska

Zastępca przew.  – pani Monika Woźniak

Sekretarz – pani Anna Giszczyńska

Skarbnik – pani Justyna Rdesińska

Podczas spotkania z dyrekcją szkoły przedstawiono plan pracy szkoły oraz program wychowawczo – profilaktyczny. Rada Rodziców ustaliła wysokość dobrowolnej składki oraz sposób jej rozdysponowania. Składka wynosi 50zł., z czego 60% (30zł.) przekazywane jest na Radę Rodziców zaś 40% (20zł.) na potrzeby klasy. Gdy do szkoły uczęszcza dwoje uczniów wartość składki dzieli się po 25zł. na dziecko, przy trojgu uczniów – składkę dzieli się na 3 osoby.

Nowo utworzonej Radzie Rodziców życzymy wielu pomysłów i ciekawych przedsięwzięć zaś paniom tworzącym Zarząd – dziękujemy za wytrwałość i energię do działania.