„Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z mediów elektronicznych to najlepsza inwestycja w ich przyszłość.”  

Jim Trelease

 

Dzień Głośnego Czytania ma wieloletnią tradycję, w Polsce został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 r. Bez dwóch zdań czytanie pomaga w rozwijaniu słownictwa, wiedzy i nauczaniu  wartości. Czytając dziecku – poszerzamy tematykę jego zainteresowań, używamy języka literackiego: poprawnego i bogatego, dajemy dziecku dostęp do treści, których nie dostarczy mu własne doświadczenie, rozwijamy jego wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość moralną. Podczas czytania zaspokajamy potrzeby emocjonalne, jak i jesteśmy blisko, poświęcamy sobie wzajemnie czas.

Dlatego 29 września uczniowie z Klubu Przyjaciół Biblioteki (Mateusz i Michał Koziorowscy, Maja Śmigielska, Martyna Wardęcka, Dominika Woźniak, Antonina Zielińska) przeprowadzili akcję promowania czytelnictwa poprzez głośne czytanie najmłodszym.

 

Uczniom odczytano dwa teksty – w klasach I i II była to „Bajka o dwóch ołówkach”, a w klasie III „Bajki o pajączku”. Czytanka o dwóch ołówkach, to tekst o przyjaźni. Dzieci dowiadują się o tym jak ważne w życiu są empatia i wrażliwość na drugiego człowieka. Przyjaźń łączy ludzi nawet mimo różnic w wyglądzie, przekonaniach czy zainteresowaniach. Nie zważa również na opinie innych. Z kolei bajka o pajączku dotyka problemu odmienności i odrzucenia przez grupę. Uczniowie przekonali się dzięki niej, że przekreślanie kogoś ze względu na jedną cechę jest niesprawiedliwe i krzywdzące, a przysparzanie innym powodów do smutku i przykrości wcale nie świadczy o nas dobrze. Obie bajki stanowiły idealny wstęp do dyskusji na temat sposobów radzenia sobie uczniów w podobnych trudnych sytuacjach.

Dodatkowo podczas spotkania czytelniczego, poproszono słuchaczy o wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tematyki przeczytanej bajek. Prace plastyczne wychowawca klasy przekaże do biblioteki szkolnej, a tam trafią one na gazetkę. Czekamy na napływ prac 🙂