Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka. Nic więc dziwnego, że pasowanie przyszłych czytelników z klas pierwszych odbyło się 15 i 17 stycznia 2020 r. i było dla nich ogromnym przeżyciem.
A wszystko zaczęło się od pogadanki, z której dzieci dowiedziały się, dlaczego warto czytać książki i jak je traktować. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania.
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczestników do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, musieli wykazać się znajomością bajek i bajkowych postaci, z czym poradzili sobie na szóstkę. Następnie zapoznali się z regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki. Pierwszoklasiści uroczyście przyrzekli, że będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie oraz wypożyczenie pierwszej książki.
Po wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.