Z niepokojem obserwujemy coraz częstsze zjawisko stopniowego uzależniania się uczniów od towarzystwa telefonu komórkowego – wzrasta liczba uczniów, którzy czas przerw międzylekcyjnych spędzają na korzystaniu z różnego rodzaju telefonów komórkowych. Na korytarzu szkolnym doszło do bójki między uczniami, spowodowanej przerwaniem gry na telefonie i utratą punktów przez jednego z chłopców. Dochodzi do upadków na schodach
i  zderzeń uczniów skupionych na ekranie telefonu podczas przemieszczania się po szkolnych korytarzach. Uczniowie wykorzystują swoje urządzenia do wykonywania zdjęć kolegom, obrażają się wzajemnie i upokarzają innych na forach społecznościowych, wchodzą na strony niedozwolone dla dzieci, słuchają utworów muzycznych o wulgarnej treści.  Przerwa międzylekcyjna nie jest dla nich czasem na chwilę ruchu, relaksu na dworze, odpoczynku dla oczu czy okazją do rozmów koleżeńskich. Wielu uczniów próbuje pod blatem ławki korzystać z telefonu podczas lekcji, ignorując w ten sposób regulamin szkolny i lekceważąc nauczyciela. Sytuacja ta została przedstawiona Radzie Rodziców podczas zebrania inaugurującego jej działalność w roku szkolnym 2019/2020. Wspólnie ustalono rozwiązanie zaakceptowane przez Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły. Brzmi ono następująco – w trosce o bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole wprowadza się zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Jeśli dziecko musi mieć telefon ze względu na polekcyjny kontakt z rodzicami (np. odwożenie po lekcjach do domu) – uczeń ma swój wyłączony telefon w plecaku i nie wyjmuje go. Po wejściu do sali lekcyjnej wyłączony telefon pozostaje w plecaku  lub uczniowie kładą swe telefony na pierwszej ławce przed biurkiem nauczyciela. Po zakończeniu lekcji uczeń zabiera swoje urządzenie. W czasie przerw międzylekcyjnych obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. W razie konieczności skontaktowania się z domem rodzinnym uczeń przychodzi do sekretariatu lub zgłasza potrzebę rozmowy nauczycielowi dyżurującemu na korytarzu.